Vernisáž - Jan Schindler - Drobné rytecké pochutiny

Zveme vás na vernisáž výstavy Drobné rytecké pochutiny od Jana Schindlera, která proběhne v Severočeském muzeu ve středu 19. června od 18 hodin. Výstava zahrnuje umělcovy školní práce ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, ale také komerční díla vzniklá mezi lety 1995–2019. 

Turnovský rodák Jan Schindler (nar. 1971) se světu rytého skla věnuje od roku 1992 až po současnost. Zároveň je také pedagogem v Železném Brodě.

Ve volné tvorbě používá běžně dostupné užitkové, nejlépe nápojové sklo. Nevyhýbá se ani předmětům s výrobní vadou, kterým svým zásahem vdechuje druhý život. Tyto rytím pojednané objekty autor nepovažuje za nedotknutelná umělecká díla, ale naopak k nim přistupuje s racionální civilností. 

Cílem umělce je rehabilitace techniky rytiny na sklo v konkurenci průmyslových technik pískování a leptání. 

Kurátorka výstavy: Markéta Kroupová, Lenka Patková

Výstavu Drobné rytecké pochutiny budete moci navštívit i v rámci festivalu skla v Liberci Crystal Valley Week 2024. Vyzkoušíte si techniky rytí skla přímo s Janem Schindlerem a čeká vás i komentovaná prohlídka. Severočeské muzeum, 30. srpna 2024.

Datum zveřejnění

10.6.2024