Drobné rytecké pochutiny - výstava Jan Schindler

Místo konání:

Severočeské muzeum Mapa

Datum konání:

ZAČÁTEK:
KONEC:

Anotace

Výstava představuje cestu Jana Schindlera (nar. 1971) světem rytého skla od jeho úplných začátků v roce 1992 až po současnost. K vidění jsou jeho školní práce ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, i práce komerčního charakteru, které vznikly v rozmezí let 1995 – 2019.

Těžištěm celé přehlídky je ale autorské ryté sklo, které poodkrývá jeho blízký, i když zvláštní, vztah k technice rytí skla a vlastně i ke sklu, jako takovému. Ve volné tvorbě používá Jan Schindler běžně dostupné užitkové, nejlépe nápojové sklo. Nevyhýbá se skleněným objektům s výrobní vadou, dá se říci, že je dokonce vyhledává, nebo používá předměty odpadní a vdechuje jim druhý život. Tyto svým rytím pojednané objekty autor nepovažuje za nedotknutelná umělecká díla, naopak k nim přistupuje s racionální civilností. Jan Schindler, rodák z Turnova, žijící a pracující v Jablonci nad Nisou a pedagogicky působící v Železném Brodě si dává za cíl rehabilitaci techniky rytiny na sklo v konkurenci průmyslových technik pískování a leptání.