17h Z pokladnice granátového šperku. Technika výroby a ukázka historických šperků z českých sbírek - přednáška

Místo konání:

Palác Liebieg, Zelený salón Mapa

Datum konání:

ZAČÁTEK:
KONEC:

Anotace

Nad výjimečnými historickými ukázkami klenotnického užití českých granátů i technickými zvláštnostmi tohoto odvětví zlatnictví a šperkařství se setkáme s Mgr. Lenkou Laurynovou, kurátorkou sbírkových fondů výtvarného umění a šperku Muzea Českého ráje v Turnově.

Český granát byl nahodile sbírán již v období pravěku, cíleně ho pak vyhledávali a uměleckořemeslně zpracovávali lidé raného středověku v období stěhování národů (6.-8. století). Přednáška přiblíží historii užití tohoto výjimečného drahokamu od těchto počátků, přes aplikaci na středověkých liturgických předmětech, kde granátové mugle symbolicky představovaly krůpěje Kristovy krve, a přes vrcholné období během vlády Rudolfa II., který si nárokoval předkupní právo na mimořádně velké kameny, až po zlatý věk českého granátu v průběhu 19. století i nové způsoby práce s českým granátem vyvíjené na odborné škole pro broušení a zasazování drahokamů v Turnově v první čtvrtině 20. století. Drahokam specifický svými malými rozměry vyžaduje tomu uzpůsobené klenotnické zacházení, přiblížíme si proto také technologickou stránku navrhování a výroby šperků s českými granáty, i její historický vývoj.